AZ ÉPÍTÉSZPÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

„…magabiztosabb, rutinszerűbb alkalmazások között válogattunk…”

„Az anyag természete” EQUITONE építész- és építészhallgatói pályázat 2016.

20 pályázat, 10 döntőbe jutott pályamű, 800 000 Ft összdíjazás az építészek számára – 15 pályamű és 5 díjazott, 300 000 Ft összdíjazás az építészhallgatók versenyében.  
Ezek a második alkalommal meghirdetett „Az anyag természete” – EQUITONE szálcement burkolatok az építészetben pályázat számszerű adatai.

Nézzük a szakmai eredményeket!

„Izgalmas megoldások a hallgatói munkák között…”

Ferencz Marcel a hallgatók munkájának értékelése során emelte ki ezt: a fényjáték a homlokzaton, a valódi kortárs megfogalmazások és a kiegyensúlyozott, józan anyaghasználat jellemezte az idei pályaműveket. A jutalmazott épületek itt is megmutatták az anyag felhasználásának sokrétűségét, de azt is, hogy az EQUITONE homlokzatburkolatok megfelelő hozzáállással az építész kreativitását és a mértéktartó szemlélet egységességét is szolgálhatják.

Az építészek versenyében nyertes Mészáros Erzsébet, Stiebel Rita és Szepesi János építészek munkája, Budapest XVIII. kerületének Felnőtt és Gyermek Háziorvosi rendelőjének felújítása. A terv szinten pályázó épületet a zsűri tavaly nem jutalmazta, idén viszont megvalósult formájában a legjobbnak ítélte.

A pályázat értékeléséről álljanak itt Patartics Zorán, Ybl Miklós és Pro Architectura díjas építész szavai.

„Második alkalommal került sor e pályázat lebonyolítására. Két alkalom alapján hagyományról beszélni korai volna, megerősítésről azonban már szabad. Megismételni valamit, és azonos nívóra törekedni: elköteleződés. Kinyilatkoztatás, tanúságtétel a szándék, az építészeti minőség mellett. Esetünkben annak a kifejeződése, hogy a gyártó hisz termékének építészeti értékeiben, és hisz bennünk, építészekben.

A nárcisztikus zsűrik elmaradhatatlan mondata: „A Bíráló Bizottságnak nehéz dolga volt.” Csakhogy a Bíráló Bizottság nehéz dolga senkit nem érdekel, nagyon helyesen. Az ilyen mondatokat ki kell nevetni. Nehéz dolguk nem az ítészeknek van igazán, hanem akiket megítélnek.

Fontosabb beszélnünk arról, hogy a második pályázat kikényszeríti az összevetést az elsővel. A 2016-os év mezőnye a szálcement burkolatok alkalmazása terén talán kevesebb bátor, újszerű, megújító megoldással kényeztetett bennünket, ezzel szemben magabiztosabb, rutinszerűbb alkalmazások között válogathattunk. Ugyanakkor erősödik a polarizálódás: míg az alacsony költségvetésű, takarékos épületeken alig jelenhet meg minőségi homlokzatburkolat, felütik fejüket házak, amiken már a tobzódás teher. Számomra a pályázat hitelességéhez hozzájárul, hogy egyetlen olyan elismerés sem született eddig, aminek értékét a mennyiség adta volna.

S ha már felvállaljuk a megnyilatkozást, szembe kell néznünk azzal is, hogy a csak terveken virtuálisan létező, és a már megépített épületek összemérése nem lehet elég tárgyilagos. Még akkor is nehézségeket rejt magában, ha a látványok olykor manipulatívan meghaladják az elérhető valóságot – a virtuálisban olykor a lehetőséget látni, a valóságban viszont a bizonyosságot, s nem tudni előre, mikor, melyik jár előnyökkel. A legjobb példa erre, hogy az idei első díjas egyöntetű sikere a tavalyi versenyben tervként még nem végezhetett az élmezőnyben – pedig a tárgya nyilvánvalóan már akkor is egy jó épület volt. E pályamű szerzője számára méltó elégtétel lehet az idei siker. Részünkről pedig önkritika.

Két év alapján még nem tudunk tendenciákat jósolni. Kíváncsian várom, mire mutat rá majd a jövő évi pályázat. Bízom abban, hogy előbb-utóbb a minőség, a kreativitás és a rutin szépen, lassan, és észrevétlenül egységbe olvadnak, és abban, hogy a pályázat újabb önvizsgálattal, felismerésekkel jár.”

 

Az építészeknek kiírt pályázat bíráló bizottságának tagjai:

Patartics Zorán, Ybl Miklós és Pro Architectura díjas építész

Tima Zoltán, Ybl Miklós, Pro Architectura és Prima Primissima díjas építész

Cságoly Zoltán, okl. építészmérnök, Homlokzati üzletág regionális műszaki vezetője

Az építészhallgatók számára kiírt pályázat bíráló bizottságának tagjai:

Kertész András Tibor, Ybl Miklós és Pro Architectura díjas építész

Ferencz Marcel, Ybl Miklós és Pro Architectura díjas építész

Figeczki Péter, okl. építészmérnök, Equitone Homlokzati üzletág munkatársa

A pályázatot a cég 2017. év tavaszán ismét kiírja. Beadási határidő: 2017. október vége.

 

AZ ÉPÍTÉSZPÁLYÁZAT EREDMÉNYEI

I. DÍJ

Mészáros Erzsébet, Stiebel Rita és Szepesi János (Káva Kft.)
Budapest X. Felnőtt és Gyermek Háziorvosi rendelőjének felújítása

Az immár befejezett és használatba vett orvosi rendelő épülete igazolta a tervekben már korábban is érzékelhető építészeti kvalitást és konzekvens gondolkodást. A „recycling”, az újrahasznosítás csak részben – funkcióban és a helyszín azonosságában – teljesül, hiszen a korábbi épület szerkezete szinte teljesen elbontásra került. Ennek ellenére, vagy talán éppen ezért az épület egyszerre lett szoborszerű/emblematikus és funkcionálisan is logikus. A belső átrium köré szervezett közlekedők és várók világosak és jó hangulatúak, ezt a mértéktartó díszítés/színhasználat segíti. Külön dicséretet érdemel a képletszerű homlokzatképzés, a bejárati helyek tömegbeli „behorpasztása”, színben is jelölt megkülönböztetése. A tiszta építészeti szándék a homlokzati anyag műszakilag is magas színvonalú alkalmazása révén teljesedik ki. (Tima Zoltán, építész, a zsűri tagja)

 

II. DÍJ

Tóth László, Papp László, Schalling Frigyes, Schmidt Péter (Tóth Project Építésziroda Kft.)
Családi ház, Budapest

Az épület megjelenése építészeti magabiztosságot, felkészültséget mutat. Az építészek jól bántak a rájuk bízott feladattal és megbízójuk egy ésszerűen tervezett, funkcionálisan jól működő, ugyanakkor dekoratív és letagadhatatlanul mai épületet kapott. Ez a professzionális egyensúlyozás érzékelhető a belső terek jó arányú és gazdaságos kialakításában, a tömegképzésben, homlokzati anyaghasználatban és a kertépítésben egyaránt. (Tima Zoltán, építész, a zsűri tagja)

 

III. DÍJ

Kovács István, Morvai Etelka, Retkes Csaba
Aura Hotel, Balatonfüred

A szemlélőt Füreden ma már az európai minőség könnyen megszokható érzete veszi körül, amiben a nívós kortárs építészet nem szorul magyarázatra, s otthonosan megfér a történeti épületek igényes megújításaival.

Az Aura Hotel épülete ezt a közeget és benyomást erősíti, kiváltképpen az érkezés irányából. A zártabb, tömörebb földszinten, mint posztamensen emelkedik a szobák áttört homlokzatú tömbje. Jól érthető különbségtétel ez a funkciók és pozíciók között – a hotelszobák a környezettől elemelkedve tesznek szert a nekik járó intimitásra, s közvetítik az épület belső tartalmát. Az intimitást fokozza a kulisszaszerű homlokzat, a mögötte és a visszahúzott szobák között húzódó loggiák rétege. A tömör és áttört felületek, illetve a loggiák egyneműségének megteremtéséhez a szálcement anyagválasztás adekvát döntés. A hotelszintet átfogó panelméretek és a hézagrajz jellege harmóniában van az építészeti szándékkal, a világos szín pedig a könnyedség finom ízével gazdagítja azt. Markáns, egynemű, letisztult és érthető, nem utolsó sorban pedig a hotel számára marketing értékű homlokzat jött létre. (Patartics Zorán, építész, a zsűri tagja)

 

KÜLÖNDÍJ

Peschka Alfréd, Csernik Tamás, Egervári Tímea, Fazekas Artúr
Heltai Jenő téri Piac tervei, Budapest

A békásmegyeri lakótelep építészeti és szociális (mentális) terében a piac különleges jelentőséggel bír, a jelenlegi állapota pedig nem hagyhat kétséget afelől, hogy megérett a bontásra és az újraépítésre. E szándékot csak üdvözölni lehet.

A terv – és a tervezési program – a hagyományos értelemben vett piacnál lényegesen komplexebb beavatkozásként tekint feladatára. A differenciált kereskedelmi funkciók mellett a városi lét tereiről is gondoskodik, s ezzel enyhít a kisebb városnyi lakótelep urbanisztikai hiányosságain. Az agora-képlettel a közösségi érintkezés új minőségeit teremti meg, ugyanakkor építészeti keretbe foglalja a sokféle tartalmat, felismerhetőséget és jelentőséget ad a létesítménynek. A különféle kereskedelmi egységek az építészeti keretbe ágyazódnak – a markáns építészeti arculatnak nem formálói. A szálcement burkolatok ezen egységek külső határoló felületeit, mint az üvegfalak tömör kiegészítőit és alternatíváit adják. A két szerkezet szerelt, rajzolatos felülete egymással szépen megfér, rokonítható. A visszafogott, mértéktartó, ugyanakkor logikus szerkesztés a burkolat alkalmazásának szép példájával szolgál. (Patartics Zorán, építész, a zsűri tagja)

 

DÖNTŐBE JUTOTT ÉPÜLETEK ÉS TERVEZŐIK

  • Szekeres István, családi ház, Budapest

  • Mentes Gábor, családi ház, Sopron

  • Krizsán András DLA, Evangélikus kápolna, Budapest

  • Halmosi Erik, Prohászka Benedek, ikerház, Budaörs

  • Szendrőné Sopár Katalin, Vasútállomás felvételi épület “Óratornyok” homlokzati Újratervezése, Sopron

  • Kiss Dániel Tamás, társasházi lakás bővítése hozzáépítéssel, Szombathely