Kerámia tetők megújítása műemlékvédelmi szempontból

2011. októberében a Creaton által szervezett építész kirándulás egyik kiemelt állomása volt a szombathelyi Székesegyház Creaton tetőcseréppel felújított tetőszerkezetének megtekintése, amely a résztvevők között méltán vívta ki az egyik legizgalmasabb program címet. Kivétel nélkül ámulatba ejtett mindenkit a templom eredeti tetőszerkezetében feltáruló látvány. Akkor a Székesegyház felújítási munkálatairól Andorka Miklós tartott helyszíni szemlével egybekötött előadást, s ennek kapcsán most a Szombathelyi Egyházmegyében folyó műemléki tető felújítási munkálatokról kérdeztük.

 

Milyen típusú műemlék épületek esetében beszélhetünk kerámia tetők felújításáról a Szombathelyi Egyházmegyében?

A hagyományos kerámia tetők alkalmazása elsősorban a műemlék templomok felújításánál valamint a műemléki védettség alatt lévő egyéb egyház épületeink (plébániák, iskolák, közösségi épületek, stb.) felújításakor merülnek fel.

Milyen szempontok szerint választanak tetőcserepet a műemléki tetők megújításához?

A felújításokhoz használható cserép típusát, színét, méretét, felületi megjelenését a Vas megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Iroda, mint elsőfokú építési hatósággal történt előzetes tervezői egyeztetés során határozzák meg, figyelembe véve az épület korát, stílusát valamint az eredeti homlokzati kialakítást. A végleges döntésnél fontos a cserép esztétikai megjelenése, anyagának színtartása, felületi víztaszító képesség mértéke és a termékre vállalt garancia.

Milyen problémák merülhetnek fel a műemlékek tetőfelújítása során?

A tetőszerkezet elemeinek felújításához alapvetően szükséges a részletes statikai kiviteli terv és faanyagvédelmi szakértői vélemény elkészíttetése. Ez a két dokumentum igyekszik előre elemenként meghatározni az elvégzendő feladatokat. A problémákat általában a meglévő szerkezetek nagy keresztmetszeti mérete, fesztávja, a beavatkozáskor az alátámasztási helyek közti nagy távolság áthidalása, emiatt egyedi segédszerkezetek alkalmazásának szükségessége, a kiváltáskor előforduló bonyolult csomóponti kialakítások okozzák. Más esetekben az acélgerendás megerősítés gondos kivitelezése és a szükséges nagyméretű anyagok mozgatása is jelentős gondokat okozhat. Mindezen problémákat az alapos előkészítéssel lehet mérsékelni.

Költségvetési szempontból mennyivel drágább egy műemlék épület tetőfelújítása egy nem műemlékinél?

A felsorolt, nagyrészt egyedi méretű anyagok beszerzése, a szállítás bonyolultsága, a helyszíni anyagmozgatási nehézségek, a hatósági egyedi előírások miatt minden műemléki tetőről elmondható, hogy drágább, mint egy hagyományos tető felújítása. A többletköltségek mértékét, mindig az egyedi tervek alapján kidolgozott tételes árajánlat alapján lehet meghatározni. Az eddigi tapasztalatok alapján kb. 30-50 %-os árnövekedéssel kell kalkulálni a műemlék tetők felújításánál.

Szükséges-e különleges felkészültség, tapasztalat egy barokk, klasszicista stb. műemléki fedélszéknél?

Véleményem szerint a műemléki tető felújításához különleges felkészültség nem kell, viszont minden a szakma mesterszintű minősítéséhez szükséges ismerettel, tapasztalattal, gyakorlattal hiánytalanul rendelkeznie kell a szakembereknek, és még az alábbi szemlélet elsajátítása is elengedhetetlen:

  • Szakembereik saját munkájukkal szembeni maximális igényességi követelménye.
  • A régi szerkezeti rendszerek statikai működési elvének ismerete.
  • Alázat a régi szerkezetek iránt, vállalják a bonyolultabb csomópontok türelmes, alapos elkészítésének többlet idő és energia igényét.
  • Átgondolt, nem kapkodó, minden részletre kiterjedő munkavégzés vállalása.
  • Munkabiztonsági előírások maradéktalan betartása, betartatása.

A cserepek felrakásánál van-e valami különleges szempont, amire különösen figyelni kell?

A technológiai előírásoktól eltérő, különleges cseréprakások csak mintás, több eltérő színárnyalatú cserép egyidejű használata során alkalmazott tetőfelületek során van szükség. Az ilyen felületek kialakításánál mindig külön egyeztetés, pontos anyag meghatározás, rakási arány meghatározása, esetleg egyedi minta részletrajzi kidolgozása, minta felületek elkészítése szükséges. Különleges odafigyelést igényelnek az íves felületek cserépfedésénél a cserép vágások szabályos, előre megtervezett, sugárirányú vonal mentén történő elvégzése és az eszerinti fedés elkészítése.

Előfordult-e, hogy egyedileg gyártott cserepet kellett alkalmazniuk?

A jelenleg előkészítési fázisban lévő Jáki templom tetőfelújításánál kell kettős hódfarkú cserépfedést elkészíteni úgy, hogy egy típusú cserép három eltérő színárnyalatú felületéből kell kirakni a tető felületét egyedi arányú keveréssel, mintafelület előzetes elkészítésével.

Milyen elvárásoknak kell megfelelni a KÖI felé egy műemléki tető felújításakor?

A műemléki tetőfelújításokat minden esetben építész által kidolgozott engedélyezési terv alapján a már az előzőekben említett statikai kiviteli terv és faanyagvédelmi szakvélemény csatolásával lehet engedélyeztetni. A KÖI minden engedély kiadásánál fő szempontnak tartja, hogy ha a faanyag állapota megfelelő, ekkor csak elemcserés felújítást lehet elvégezni, esetleges utólagos megerősítési munkákkal. Csak különlegesen indokolt esetben – ha a faanyag több mint 70%-a erősen károsodott és nincs értelme az elemcseréknek – lehetséges a régivel mindenben megegyező új tetőszerkezet építése. A tetőfelületek esetében is mérlegelésre kerül, hogy új kerámia cserép felület, vagy régi cserépből rakott eredetihez hasonló megjelenésű tetőfelületet, avagy vegyes rakású tetőfelület kerüljön kialakításra. Az engedélyezéskor kerül meghatározásra a tetőfelületen alkalmazandó bádogos felületek anyagminősége, csomóponti kialakítások is.

Mely műemlékek várnak tetőfelújításra a Szombathelyi Egyházmegyében?

Az Egyházmegye területén jelenleg az EMVA pályázatok, a vidéki örökség megőrzése célterülete keretében elnyert templomok felújítási munkái zajlanak, amelyeknek idei évben el kell készülniük. Ezek zömében külső homlokzati és tető felújítási munkák. Reméljük, hogy a következő kiírási szakaszban is több templomunk tud majd megújulni. Emellett az Egyházmegye tulajdonában lévő épületek felújításai is terv szerinti ütemben történnek.

Ismeri-e a Várépítő pályázatot?

Igen. Az egyik templom felújításánál 2009-ben pályáztunk a Várépítő pályázat elődjéhez a tetőfedő és homlokzatfelújító anyagra, de sikertelenül. A Várépítő pályázat véleményem szerint az egyéb pályázati forrásból nem megvalósuló beruházások támogatásához adhat segítséget.

Zárásként had említsem meg a tavalyi évben elkészült Szombathelyi Székesegyház tető felújítási munkáit, amelynél a fent említett problémák mindegyikét meg kellett oldani úgy, hogy a tetőgerinc 36 m magasan volt, 3600 m2 cserépfedést és új lécezést kellett elkészíteni, a megerősítési és elemcserés munkákat a 15 m fesztávú, többszintes tetőszerkezeténél, ötletes segédszerkezet alkalmazásával lehetett megoldani. A statikus tervező, az ács-tetőfedő kivitelező és minden alvállalkozó szakembere átlagon felüli minőségű,  alapos munkavégzéssel járult hozzá a sikeres  tetőfelújításhoz.